+90 542 299 3663 info@edessaakademi.com

Eğiticinin Eğitimi Programı

Sertifika

EĞİTİMİN AMACI

         Bu program eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır. En yaygın olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi Belgesi olarak da bilinmektedir.

         İş yerleri, kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin alt personellere vermesi gereken eğitimler için eğiticilerin alması gereken zorunlu kurstur. Özellikle İSG Uzmanları görev aldıkları kurum bünyesinde çalışan diğer personelleri İSG önlemleri, korunma yöntemleri ve diğer konularda eğitime tabi tutmak zorundadır. Bu nedenle Eğitimcinin Eğitimi Kursuna katılmak ve sertifikasına sahip olmak zorundadırlar.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·  Eğitimcinin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar

·  Öğrenme

·  Önce insan

·  Öğretim

·  Eğitim

·  Entelektüel sermaye

·  Yüksek geri dönüşlü eğitim

·  Sürekli öğrenme

·  Toplumsal rollerdeki değişmeler

·  Yüksek performanslı iş sistemi (teknoloji)

·  Pekiştirme teorisi

·  Sosyal öğrenme teorisi

·  Hedef belirleme teorisi

·  İhtiyaç teorileri

·  Beklenti teorisi

·  Yetişkin öğrenme teorisi

·  Bilgi-işlem teorisi

·  Eğitim ortamı

·  Oturma düzeni

·  Program tasarımı

·  Kurs parametreleri

·  Hedefler

·  Detaylı ders planı

·  Öncelikler

·  Ders planının gözden geçirilmesi

·  Aktif dinleme

·  Materyalleri kullanma

·  Not alma

·  Sorular sorma     

·  Eğitim ve öğretim hedefleri

·  Eğitimde transfer kavramı

·  Eğitmenin rolü

·  Öğretim modelleri

·  Bireysel farklılaşmalar

·  Katılım ve çevre faktörü

·  Öğrenme psikolojisi

·  Klasik öğrenme

·  Operant (edimsel) öğrenme

·  Sınıf yönetimi teknikleri

İSTİHDAM OLANAKLARI

 •  Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kamu kurumları ve özel kuruluşlarda yönetici asistanı veya büro personeli olarak görev alma imkanı bulabilmektedir.
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

 • İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 20.07.2013 – 28713

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 ) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesi 

 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
 •  İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
 •  Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 •  Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

KİMLER KATILABİLİR

 • En az Lise mezunu olmak,  mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
 • Dileyen HERKES katılabilir.

SERTİFİKASYON SÜRECİ

1.Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

2.Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.

3.Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.

4.Kursiyer sınavını 30 gün içerisinde vermelidir.

5.Sınav bittikten sonra kursiyerin sertifikası hazırlanır ve  kursiyer belgesini e- devletten alır.

6.Verilen sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı, mühürlü ve ıslak imzalı 120 saatlik EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ başarı sertifikasıdır.


Dikkat:

  *Kayıt olmadan önce Belgenin Kabulü için için eğitim vereceğiniz kurumla görüşünüz.

  **Edessa Akademi verdiği belgelerde İş Garantisi vermemektedir.

   Ücret 1750 TL

   

  
  Mesaj Bırakın