+90 542 299 3663 info@edessaakademi.com

Spor Hukuku Sertifika Programı

Sertifika

Spor Hukuku Sertifika Programı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin İşlevi ve Görevleri Türkiye’de ki Sportif Örgütlenme ve Federasyonların Yapıları Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri Doping ve Bütün Sportif İhtilafları Reklam, Sponsorluk ve Medya İlişkileri incelendiği bir eğitim Programıdır,

Spor kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü, kullanışı rahat ve kolay olan” şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışma konusu bağlamında spor, önceden belirlenmiş kurallar dahilinde bireysel veya grup halinde yapılan ve vücut veya akıl geliştirmeyi amaçlayan hareketler olarak tanımlanabilmektedir. Spor; kişinin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarını vücut bütünlüğü kapsamında koruyup devam ettirebilmesi için gerçekleştirdiği bedensel ve zihinsel aktivitelerin bütünü olarak da tanımlanabilmektedir.  

Tarihsel perspektifte oldukça eski kökenlere dayanan sporun günümüzde çok sayıda dala ayrıldığı bilinmektedir. Günümüzde küresel ölçekte icra edilen spor faaliyetleri çeşitlilik göstermektedir. En eski sportif organizasyon olan Olimpiyatlarda kabul edilen sportif müsabakalar, sporun çeşitliliğini ortaya koymakta esas alınabilmektedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 125. Genel Kurulu’nda 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında 25 ana spor branşının yer alma yönünde karar vermiştir

Günümüz spor literatüründe sporun yapay ve öğrenilebilir olması, mücadele içermesi, kültürle ilişkili ve bir kültür oluşturması, evrensel olması gibi çeşitli özellikleri olduğu kabul edilmektedir. Sportif faaliyetler bireysel veya toplu olarak önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Sportif faaliyetler aynı zamanda çok taraflı faaliyetler arasında yer almaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler sportif faaliyetlerin tarafı olabilmektedir.  Sportif faaliyetlerin gerçek kişi olan tarafları; sporcular, hakemler, spor yöneticileri, teknik direktörler, antrenörler, spor federasyonlarının temsilcileri, gözlemciler ve taraftarlar olarak sıralanmakta iken sportif faaliyetlerin tüzel kişi olan tarafları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar ve spor kulüpleri şeklinde ifade edilebilmektedir.

SPOR KAVRAMI
SPOR BRANŞLARI
SPORUN ÖZELLİKLERİ
SPORUN TARAFLARI
HUKUK KURALLARI VE TOPLUMSAL DÜZEN
TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI
SPOR-HUKUK İLİŞKİSİ
SPOR HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSAL DÜZENLEMELER
➢Anayasa’nın spor ile ilgili hükümleri
➢Kanunlar
➢Kanun Hükmünde Kararnameler
➢Yönetmelikler
➢Yönergeler
➢Genelgeler
➢Talimatlar
ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ 
ULUSLARARASI FUTBOL FEDERASYONLARI BİRLİĞİ (FIFA)
AVRUPA FUTBOL FEDERASYONLARI BİRLİĞİ (UEFA)
ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FİBA) 
COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) 
SPORDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI
SPOR HUKUKUNDA UYUŞMAZLIKLAR
SPOR HUKUKUNDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA ÇÖZÜM YOLLARI

 Ücret 1750 TL

 


Mesaj Bırakın