+90 542 299 3663 info@edessaakademi.com

Yönetici Koçluğu Sertifika Programı

Sertifika

Yönetici Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı


Yönetici koçluğu günümüzün yükselen trendlerinden biridir. Günümüzde birçok insan çeşitli konularda koçluk hizmetinden yararlanmakta ve hayatlarına yön vermeye çalışmaktadır. Koçluk bir kişinin gelişimine, değişimine katkıda bulunma ve farklı bir duruma taşımaktır.  Bu, iki taraflı bir ilişkidir. Koçluk olan kişi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak hedefiyle, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Koçluk,  birey ve kurum için doğru olabilecek seçenekleri sunan, yanlış olduğunu düşündüğü konularda fikir belirten, fakat son kararı kişiye bırakan bir kolaylaştırıcı, bir rehberlik yapılır. Kısaca koçluk, potansiyeli maksimize etmektir. Koçluk karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olduğu için, her durumda geçerli değildir.  Yönetici koçluğu da koçluk türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetici Koçluğu Eğitimi ile:

  • Yönetim ve yönetici kavramları hakkında bilgi sahibi olunması,
  • Yönetici-lider-müdür-yönetmen-şef gibi kavramlar arasındaki farklılıkların anlaşılması,
  • İyi bir yöneticide bulunması gereken özelliklerin belirlenmesi,
  • Koçluk kavramı ve koçluk türleri hakkında bilgi sahibi olunması,
  • Yöneticiler için kullanılabilecek koçluk yöntemlerinin bilinmesi,
  • İşletmeler için strateji kavramı ve strateji oluşturulması,
  • Yöneticiler için koçluğun önemi konularında bilgi sahibi olunacaktır.

 

Yönetici Koçu, müşteriye liderlik gelişimi sağlamaktan ve çeşitli konularda koçluk yapmaktan sorumludur. Bu, müşterinin ihtiyaçları ve hedefleri hakkında bir anlayış geliştirmeyi ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir plan oluşturmayı içerir. Koç, rehberlik, geri bildirim ve destek sağlamak için müşteriyle bire bir veya gruplar halinde çalışacaktır.

Sorumluluklar:

Ayda en az iki kez onlarla görüşen her müşteri için bir koçluk planı geliştirin
Ekip yönetimi, iletişim becerileri, zaman yönetimi ve kariyer gelişimi gibi konularda müşterilere koçluk yapmak
Müşterilere kariyerlerini yönetmede geri bildirim ve destek sağlamak
Örgütsel strateji hakkında üst düzey liderliğe geri bildirim sağlamak
Müşteriler için liderlik eğitimi kursları sağlamak
İş birimlerini satın almak veya satmak isteyen şirketlerdeki yöneticiler için koçluk sağlamak
Kariyerini planlayan yüksek potansiyelli çalışanlara yönetici koçluğu sağlamak

 Ücret 1750 TL

 


Mesaj Bırakın