+90 542 299 3663 info@edessaakademi.com

Özel Öğrenci Barinma Hizmetleri Yönetici Sertifika Programı

Sertifika

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Eğitimi Sertifikası

 

Özel Barınma Hizmetleri Yöneticisi olabilmek için Özel Barınma Hizmetleri Yönetici sertifikasına gerek duyulmaktadır. Alınacak Özel Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası ZORUNLU tutulmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personele İlişkin Hükümler(1) Kurumların yönetimi MADDE 19- (1) Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındı- ğı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilir. (2) Kurum, lisans mezunu ve mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip müdür tarafından yönetilir

Program asenkron olarak gerçekleşecektir. Bir ay süreniz bulunmaktadır ve bu süreç içerisinde kendi müsaitliğinize göre sisteme girerek eğitim videolarınızı izleyebilirsiniz.


 

A- MEVZUAT BİLGİSİ (20 ders saati)
1- Özel Öğretim Kurumları Genel  Müdürlüğü Mevzuatı
a) Özel Öğretim Kurumları Kanunu
b) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
d) Standartlar Yönergesi
2- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
3- Yangın Mevzuatı
4- Konaklama Pansiyon Mevzuatı
B- YURT YÖNETİMİ (30 ders saati)
1- Yönetim ve Liderlik
2- İnsan İlişkileri ve İletişim
3- Yöneticilik ve Motivasyon
4- Kriz ve Risk Yönetimi
5- Zaman Yönetimi
6- Yöneticilik ve Planlama
a) Personel İş ve İşlemleri
b) Personel İş Planı Hazırlama
c) Öğrenci İşleri
ç) Sosyal Etkinliklerin Planlanması
d) Bütçe Yönetimi
7- Reklam ve İlan
8- Medyayla İlişkiler
9- Halkla İlişkiler
C- BARINMA VE BESLENME HİZMETLERİ (20 ders saati)
1- Barınma Hizmeti
2- Sağlıklı Beslenme Hizmeti
3- Temizlik ve Hijyen
4- Kişisel Bakım
D- GÜVENLİK (15 ders saati)
1-İş Sağlığı ve Güvenliği
2- Kurum İçi ve Çevre Güvenliği
3- Yangın ve Deprem Güvenliği
4- Sigorta İşlemleri
E- ÇOCUK, ERGEN, GENÇ ve AİLE (20 ders saati)
1- Çocuk, Ergen ve Genç Psikolojisi

Dersler

 Ücret 1750 TL

 


Mesaj Bırakın